color

02634437628 شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:00 الی 21:00
test

test summery

هنرجو هستی زهیری

آموزشگاه ماهور

همنوازی تنبک

آموزشگاه ماهور

هنرجو تینا احمدی

آموزشگاه ماهور

هنرجو

آموزشگاه ماهور

هنرجو

آموزشگاه ماهور

آتش دل

استاد جلیل شهناز، حسن کسایی، تاج اصفهانی، امیرناصر افتتاح

سنتورنوازی اردوان کامکار

سنتورنوازی اردوان کامکار

استاد سعید هرمزی

بداهه نوازی تار

عضویت در خبر نامه آموزشگاه موسیقی ماهور آدرس ایمیل شما با هیچ مجموعه ای به اشتراک گذاشته نخواهد شد