color

02634437628 شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:00 الی 21:00
blog

گردهمایی

ارسال شده توسط : مدیر سایت | بازدید : 0

خلاصه مطلب :

گرد همایی موسیقی یکی از خدمات این آموزشگاه برای اساتید و هنرجویان محترم می باشد

گرد همایی موسیقی یکی از خدمات این آموزشگاه برای اساتید و هنرجویان محترم می باشد 

.امید است با به اشتراک گذاری دانش و تجارب صاحبنظران در این همایشها، حرکتی موثر در جهت  نیل به اهداف انجام گیرد 

عضویت در خبر نامه آموزشگاه موسیقی ماهور آدرس ایمیل شما با هیچ مجموعه ای به اشتراک گذاشته نخواهد شد