پوریا میرقاسمی

استاد پوریا میرقاسمی مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی ماهور

مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی ماهور

کارشناس موسیقی ( نوازندگی ساز جهانی – گیتار)

شروع نوازندگی گیتار از سال ۱۳۷۹ نزد استاد فرزاد دانشمند، استاد علیرضا جنانی و استاد رضا نفری

شروع نوازندگی از سال ۱۳۷۳ با ساز سنتور نزد استاد رضا شفیعیان، استاد ناصر موسوی و استاد جمشید آقایی

آموزش سلفژ نزد استاد مصطفی موسوی

آموزش هارمونی نزد استاد دژآهنگ

آموزش آواز از سال ۱۳۹۲ نزد استاد امیرحسین سمیعی

شروع به تدریس ساز گیتار از سال ۱۳۸۸

سرپرست گروه‌های هنرجویی آموزشگاه ایران زمین و آموزشگاه ماهور از سال ۱۳۹۰ تا کنون

@ تمام حقوق برای آموزشگاه موسیقی ماهور محفوظ است.