مسابقات موسیقی آموزشگاه موسیقی ماهور

مسابقه موسیقی

در آموزشگاه موسیقی ماهور در دوره‌های زمانی مشخصی، مسابقات موسیقی طراحی و اجرا می‌گردد. مسابقات موسیقی به دلیل ایجاد حس رقابت، سبب تمرین بیشتر هنرجویان و پیشرفت و از همه مهم‌تر کشف استعداد های خاص موسیقی می‌گردد.

@ تمام حقوق برای آموزشگاه موسیقی ماهور محفوظ است.