color

02634437628 شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:00 الی 21:00
هنرجو هستی زهیری

آموزشگاه ماهور

همنوازی تنبک

آموزشگاه ماهور

هنرجو تینا احمدی

آموزشگاه ماهور

هنرجو

آموزشگاه ماهور

هنرجو

آموزشگاه ماهور

آتش دل

استاد جلیل شهناز، حسن کسایی، تاج اصفهانی، امیرناصر افتتاح

سنتورنوازی اردوان کامکار

سنتورنوازی اردوان کامکار

استاد سعید هرمزی

بداهه نوازی تار

عضویت در خبر نامه آموزشگاه موسیقی ماهور آدرس ایمیل شما با هیچ مجموعه ای به اشتراک گذاشته نخواهد شد